FANDOM


Dusze Śmiertelnych a Moc Bóstw

 • Wyznawca Uronii po śmierci trafi do jej Królestwa, jako wyznawca Rimyra do Królestwa tegoż Boga,
 • Jeśli wyznawca Uronii, czy bóstw innych, pochowany zostanie bez należytego obrzędu, tedy możliwym jest, że trafi do Maladyckiego Królestwa Bólu (Domu Tortur), gdzie dusza jego pojmana zostanie, gdzie czeka nań wieczne cierpienie,
 • Takiż sam los spotyka dusze niewierzących oraz tych, co wiarę w swego Boga pokładali leniwie i niegodnie,
 • Niewierzący mogą też zaprzedać swą duszę Fradocowi poprzez jego Kapłanów, tedy duch po ich śmierci trafi do Królestwa Pana Złodziei,
 • Każdy śmiertelny może zaprzedać swą Duszę Demonom oraz Biesom, wówczas trafi ona do Otchłani (takoż w przypadku Sekciarzy Artenis'Line) lub do Piekieł,
 • Wędrówka Dusz do poszczególnych Królestw ma jedno z kluczowych znaczeń dla Mocy Bóstw, zaraz obok ilości wyznawców oraz natywnie uzyskanej wartości Boskiego Eteru - wartość ta podczas narodzin Boga jest ustanawiana przez inne Bóstwa bądź Porządek Pierwotny, który ukształtował Torma i Malada,
 • Wiedza o naturze Wędrówki Dusz i jej znaczeniu jest powszechnie dostępna wyznawcom, jest częścią nauk poszczególnych kultów.

Królestwa Bogów (Domostwa Bogów)

Maladyckie Królestwo Bólu

 • Trafiają doń, ci, co Bogom czci nie oddawali, bądź oddawali ją niegodnie, co śmierć oszukać postanowili zostająć liszami i spaczeńcami, a jednoczesnie nie dąstąpili łaski Cyrografu Malada; również ci pochowani bez należytego obrzędu,
 • Jest jednym ze predystynantów Boskiej Mocy Pana Cierpienia (im więcej dusz cierpi katusze, tym większa siła Malada),
 • Każdy nekromanta przyzywający ożywieńca, korzysta z zasobu Maladyckiego Królestwa Bólu, wyrywając stamtąd na określony czas umartwianą duszę,
 • Ci, którzy podpiszą Cyrograf Malada mają pozwoleństwo Pana Bólu, na korzystanie z zasobu dusz Domu Tortur, pozostali, czyniący to wbrew Maladowi, liczyć się muszą z nieuchronną zgubą i definitywną śmiercią, z rąk Kapłanów i Egzekutorów Malada,
 • Każde skorzystanie z zasobu dusz Królestwa Bólu osłabia, na określony czas, potencjał nekromantyczny maladyckich liszy. To oni mogą przyzwać najpotężniejsze armie umarłych. Gdyby skorzystano nagle z całego zasobu, wtedy przez dziesiątki lat nikt nie przyzwałby ożywieńca, bowiem musiałaby nastąpić regeneracja zasobu, a ta jest bardzo powolna,
 • Cierpienia dusz w Domu Tortur mają związek z siłą Malada i regeneracją zasobu nekromantycznego jego liszy. Dlatego też tak ważnym jest, by dusze w Królestwie Bólu przebywające doznawały jak największego cierpienia.

Królestwo Malada

 • trafiają doń najwierniejsi ze sług Pana Bólu, sprawują tam władzę, a ich zadaniem jest katowanie dusz przebywających w Królestwie Bólu (Domu Tortur).

Domostwa Bogów

 • Wierni czciciele trafiają po śmierci do swoistego "Nieba", czyli domostw swych Bóstw, warunkiem jest wypełnienie żywotu w zgodzie z dogmatami danej religii,
 • Ilość wiernych śmiertelników i dusz w Domu danego Bóstwa mają wpływ na Boską Moc każdego z Bogów.

Bóstwa, które nie posiadają własnych Królestw Dusz

Belulas

 • jego wyznawcy po śmierci trafiają do Królestwa Bólu, stąd tak silna jest w nich tradycja dążenia do nieśmiertelności na Planie Materialnym,

Frinna

 • jej wierni trafiają do Królestwa Purila, w którym i ona najchętniej gości,

Vardolos

 • dusze wampirów trafiają do Królestwa Malada, wedle Paktu pomiędzy Bogami, który spisany został przy narodzinach Pierwotnego Ojca (Vardolosa),

Lolth

 • dusze wyznawców trafiają do Otchłani Pajęczych Demonów, nie jest to Boskie Domostwo, a jeden z poziomów Otchłani, utkany przez Pajęczą Królową.