FANDOMHistoria i Geografia Świata Studni Dusz

  • Kartograf Kentarski


Plany, Dusze i inne Etery

  • Inne Plany


Wyznania Vademecum Czczących
Dobrzy Bogowie Neutralne Bóstwa Źli Patroni SektyRasy
Archipelagi Wschodnich Mórz Kentar Nacje Kentaru
Ludzie Aldurczycy Kentarczycy
Półelfy
Elfy Faraldorczycy
Sylvany
Krasnoludy Rody Twierdzy Vegnar
Gnomy Rody z Wioski Dedry
Niziołki Rody z Wioski Ferie
Skrzaty
Wróżki
Półorki
Ogry
Koboldy
Minotaury
Drowy Społeczeństwo Drowów , Domy Szlacheckie Vlos Che'el
Duergarzy
Quicklingi
Nieumarli Nekropolia
Ilithidzi
Smoki
KreomianieNacje Organizacje Umiejętności
Kentar, Antymagowie, Używanie Magicznych Urządzeń
Kentar, Dębowe Tarcze

 - Vademecum (będzie przerabiane z uwagi na zmianę podziału politycznego)

Kentar: Torrath, Cesarska Egzekutywa

Kentar, Cesarstwo Torrath: Torania (Ziemie Rdzenne), Ziemia Fareńska (Ziemie Rdzenne), Voltar (Wasal), Tracjum (Gubernia), Latgalet (Wasal), Curujal (Kolonia)

Lodor, Akademia Mistycznego Ognia
Lodor, Nekropolia

Kentar, Królestwo Perion: Rion (Królestwo), Penar (Królestwo), Rokan (Wasal)
Varlandia (Wasal)

Lodor, Ostra Lasu

Kentar, Rubież Zachodu: Vestland (Królestwo), Merania (Wasal) Celizja (Wasal)

Kentar, Klanachad Białych Marchii: Nortland (Rządy Klanów),
Nortcliff (Rządy Klanów)

Kentar, Kalifat Khaar

Kentar, Izolacjonistyczna Magokracja Vurmn

Kentar, Laudremia

Lodor,  (elfy)
Lodor,

(krasnoludy)

Lodor, (gnomy)
Lodor,  (niziołki)
Lodor,  (enklawa nieumarłych)