FANDOM


Inne nazwy: Cień, Całun Pomroku

Rodzaj planu: Plan Przechodni

Charakter: Nieskończony, nieprzyjazny, bardzo wysoka morficzność, przebywanie nań może powodować uzależnienie oraz schorzenia cielesne i umysłowe

Ważni bogowie: FradocShyvaa

Ważne istoty: Nocne cienie, cienie, smoki cienia

Sąsiadujące Plany: Materialny,Domena Fradoca Domena Shyvaa'i

Plancienia

Ponura Iglica - jedna z tajemnic Planu Cieni

Plan Cienia to sfera jednocześnie sąsiadująca i współbytująca z Planem Materialnym. Stanowi swoistą osnowę, która spowija Pierwszy Plan w sposób całkowity, a jednocześnie niewidoczny dla większości śmiertelników.

Całun Pomroku jest nieskończony, przenika się też z Królestwem Fradoca i Domeną Shyvaa'i, bywa że jego części są zagarniane przez dusze będące w Niebie Pana Złodziei, jedynie niepomierna zmienność Planu Cieni chroni go przed Fradocarzami - zagarnięte miasto w mgnieniu oka może przesunąć się w najdalsze czeluście sfery. Wierni pośmiertnie żyjący w Niebie Pani Nocy również mają styczność z Całunem Pomroku, ich działania skupione są na trosce o śmiertelnych wyznawców Shyvaa'i, którzy wędrują Sferą Cieni, wchodząć w nią z Planu Materialnego (np tancerze cieni używający umiejętności Ukrywania się na widoku). Gorliwi wyznawcy Pani Firmamentu jako jedyni nie ulegają złowrogiemu działaniu natury Planu Cienia.

Całun Pomroku to bezbarwna rzeczywistość, odwzorowująca Plan Materialny w sposób niewierny, niekiedy spaczony czy parszywy.


Nieboskłon utkany jest z nieprzenikliwej czerni pozbawionej blasku gwiazd i słońca. Brak światła nie jest przeszkodą dla setek roślin czy humanoidów, żyjących na tym planie obok cieni, khayali (cieniste dżiny), nocnych pełzaczy, płaszczowców, pająków cienia czy pomroków.

Sfera ta jest szalenie-morficzna - podlega ciągłym zmianom, niektóre jej fragmenty dryfują w nieustannym niezdecydowaniu pomiędzy innymi planami. Czyni to bezużytecznymi wszelkie mapy tego planu.

Zaraz po rozpoczęciu Cienistego Chodu obszary Planu Cieni zazwyczaj wyglądają podobnie do tych na Planie Materialnym. Przejście, w pierwszym momencie, może zdawać się wejściem do identycznego Świata o diametralnie odmiennej gamie barw i kształtach przekrzywionych niczym w fałszywym zwierciadle. Jednako wystarczy kilkadziesiąt kroków, by znaleźć się w rzeczywistości odbiegającej od opuszczonego pierwowzoru z Planu Śmiertelnych.

Plan Cienia utkany jest z Cienistej Materii, nie jest to Negatywna Energia, acz posiada jej cechy, a postaci często wędrujące sferą, po powrocie odczuwają skutki podobne do efektów wywołanych działaniem Negatywnej Energii.

Przebywanie na Planie Cieni zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem, prakytki Cienistego Chodu powodują, że odwiedzający jego połacie istoty stają się bardziej zamknięte w sobie, nawiedzają je koszmary, życie na Planie Materialnym smakuje im coraz to mniej. Bywa, że popadają w szaleństwo, stają się uzależnione od Planu Cieni i znikają w nim na zawsze - przemieniają się w pomroków.

Postaci często przebywające na tej sferze mogą zacząc odczuwać jak Cień je przyzywa i wchłania ichnią jaźń. Dotyczy to szczególnie Tancerzy Cieni, którzy niezmiernie często korzystają z umiejętności Ukrywania się na widoku.

Negatywne skutki Cienistego Chodu nie dotykają jedynie gorliwych wyznawców Shyvaa'i oraz doświadczonych mnichów (minimum 10 poziomów w klasie). W przypadku śmiertelnych Fradocarzy bywają spotęgowane i himeryczne - prócz negatywnych efektów mogą pojawić się bonusy.  Bywają wyznawcy Fradoca, którzy dostępują Pomrocznego Profamentu - zostają Pomrokami w Cinistej Armii Fradoca. Nie są oni martwi i nie mogą wejść do Królestwa Mistrza, bytują w Sferze Cieni, gotowi zstąpić na Plan Śmiertelnych, by wypełnić rozkazdy Fradoca.

Wszyscy Pomrukowie symaptyzują z Fradociem, wielu jest jego oddanymi wiernymi, namaszczonymi profamentem.

Z Shyvaa'i związani są khayali - cieniści dżinowie. Bywa że sprawują pieczę nad śmiertelnymi wyznawcami Pani Nocy, którzy wędrują Cieniem, niektórzy uczeni są zdania, że khayali powiązani są ze zmiennością Całunu Pomroku, a nawet że niektórzy z nich mają wpływ na przepływ zachodzących weń zmian. W podaniach wiernych Pani Firmamentu często zasłyszeć można opowieści o khayali, którzy dzięki łasce Bogini mogą stąpać traktami Planu Śmiertelnych.

Mechaniczne kwestie ukrywania się w kontekście Planu Cieni

Cieniste Poziomy:

ilość poziomów w klasie Tancerza Cieni dodać dzieloną przez 2 sume poziomów następujących klas: Łotr, Zabójca, Łowca, Harfiarz Zwiadowca

1*Tancerz Cieni + (Łotr + Zabójca + Łowca + Harfiarz)/2 ← dzielenie następuje po zsumowaniu dopiero

Czyli 18 poziomów w klasie TC jest równe 18 Cienistym Poziomom

Build: 10 Łotr / 10 Tancerz Cieni, to 15 Cienistych Poziomów

Build: 5 Łotr / 7 Harfiarz Zwiadowca / 4 Tancerz Cieni, to (5+7)/2 +4 = 10 Cienistych Poziomów

Fabularny Atut „Cienisty Chód” wymaga:

- minimum 1 poziom w profesji Tancerza Cieni

- minimum 18 Cienistych Poziomów

* * *

Często zadawane pytania:

Pytanie1: Skoro Plan Cieni dynamicznie się zmienia, to skąd postać wie, w którym momencie opuścić tą sferę, żeby dotrzeć do obranego celu?

Odpowiedź1:

 • Tancerze Cienia jedynie w krókiej chwili korzystania z umiejętności Znikania na Widoku kroczą pomięzdy Planem Cienia a Materialnym. Później, o ile umiejętności na to pozwolą (odpowiedzialne za skradanie się i ukrywanie), postać wciąż pozostanie niezauważalna, lecz kroczyć będzie jedynie Pierwszym Planem. Krótki moment przebywania na obu sferach jednocześnie pozwala skryć się, nawet jeśli ktoś na postać akurat patrzy.

Postaci nie posiadające fabularnego atutu „Cienisty Chód”

 • Przebywają na Planie Cieni przez krótką chwilę – podczas Znikania na Widoku.
 • Jeśli spróbują przebywać dłużej na Planie Cieni może je spotkać niespodzianka/kara ze strony Mistrza Gry.
 • Próby wędrowania Planem Cieni można dokonywać wyłącznie pod opieką Mistrza Gry.
 • Próby wędrowania Planem Cieni dla postaci nie posiadajacych 18 Cienistych Poziomów i minimum 1 poziomu Tancerza Cieni mogą okazać się morderczą zabawą, która przysporzy im nie jednego schorzenia cielesnego, a może też psychicznego.

Bohaterowie posiadający atut „Cienistego Chodu”

 • Mogą niemal bez ryzyka (wynikającego z natury sfery) przebywać na Planie Cieni.
 • W chwili przesilenia morfizmu cienistej sfery – jej drastycznego poróżnienia się z Planem Pierwszym w miejscu przebywania śmiałka – mogą wybrać, którym planem dalej wędrują.
 • Do tego momentu postać taka wędruje Planem Cienia, jednocześnie czując/widząc, że pokrywa się on z Planem Materialnym – jest do doświadczenie wzroku oraz intuicji wynikającej z więzi z cienistą materią.
 • Postać, która postanowiła po wspomnianym momencie przesilenia wędrować Planem Cieni, będzie miała prawo spróbować wrócić na Plan Materialny. Mistrz Gry pozwala postaci takiej spróbować dostrzec, gdzie wyląduje (nie jest to kwestia Spostrzegawczości, a więzi z cienistą materią). Postaci mocno uzależnione od cienistej materii mogą otrzymać wysokie ST do rzutów na Siłę Woli celem sprawdzenia, czy ich wola jest na tyle silna, by oprzeć się uzależnieniu i wyrwać z macek cienistej energii.
 • Dostrzeżenie miejsca „lądowania” nigdy nie jest pewne całkowicie i istnieje ryzyko wylądowania w naprawdę nieprzyjemnym miejscu.

Pytanie 2: Mechanicznie ukrywam się. W jaki sposób widzi mnie postać, która mnie wykryła?

Odpowiedź 2:

 • Jeśli ktoś cię widzi, to Cię dostrzega bo się za słabo ukrywasz. Jeśli ktoś Cię zauważy, to nagle widzi Cię wyraźnie i dokładnie, to tak jakbyś ujrzał kameleona, którego Twoje oczy widziały cały czas, ale mózg go nie percepcjonował. Nie mówię, że skradanie się polega na zmianie koloru, tłumacze tylko "mechaniką" dojrzenia ukrywającej się osoby, na zasadzie "wow to to przecież ktoś tam! a nie tylko krzak jagód!".
 • Śmiertelnik nie ma możliwości dojrzenia zmysłem wzroku, czy podobnie usłyszenia postaci kroczącej Cienistym Chodem po Planie Cieni (poza momentem Znikania na Widoku).
 • Śmiałem wędrujący Planem Cieni nie widzi istot na Planie Materialnym, chyba, że Plan Cieni „zadecyduje” inaczej.

Pytanie 3: Jaką odległość można przebyć Planem Cieni?

Odpowiedź 3:

 • Określa ją Mistrz Gry, zależna jest od historii postaci – wieku; więzu z cienistą materią; ilości i częstotliwości prób kroczenia Planem Cieni; ilością Cienistych Poziomów et cetera. Teoretycznie odległość ta jest nieskończona, ale z uwagi na uzależniający charakter sfery, może stać się niekończącą się – bez możliwości powrotu.
 • Nie ma możliwości posiadania postaci, która beztrosko będzie wędrować tym planem. Również dla Shyvaitów (których Pani Firmamentu chroni przed działaniem cienister materii na tej sferze), którzy są pierwszym celem Pomrocznych Cienistej Armii Fradoca.