FANDOM


tekst autorstwa nitaela

Pan Ognia, Władca Słońca i Płomieni, Oświecony

Oweodd
Płomienny Bóg słońca. Posiada władzę nad ogniem i jest równie nieprzewidywalny, co jego żywioł. Otacza swoją opieką wszystkie stworzenia żyjące za dnia oraz stworzenia ognia. Jego ulubieńcami zawsze będą Azerowie, dla których, wedle podań, jest stwórcą.
Jak ogień, z którym jest uosabiany, bywa łagodny i opiekuńczy niczym domowe ognisko, by chwilę później pokazać swą okrutną twarz, niczym pożar suchego lasu.
W jego naturze leży ciekawość świata, chęć poznania oraz zdobywania wiedzy, co przedkłada nad konflikty pozostałych Bogów. Władza nad ogniem oraz dążenie do oświecenia sprawia, że wielu mędrców oraz magów wybiera go na swego patrona.
Istnieje kilka odłamów kościoła Pana Ognia, które wybierają diametralnie różne ścieżki wiary - niektórzy poświęcają się opiece nad miejscami kultu, inni podążają ścieżką zniszczenia.

Domeny Kapłanów

Ogień, Słońce, Magia

Symbol

Słońce z falistymi promieniami

Charakter Bóstwa

chaotyczny-neutralny

Charakter kleru

neutralny

Charakter wyznawców

dowolny

Rasy

przedstawiciel każdej rasy może być wyznawcą Oweodda

Wyznawcy

Kapłani

Kościół Oweodd’a od wieków podzielony jest na wiele rywalizujących ze sobą zakonów. Oto niektóre z nich:

Oweodd "Oświecony"

Mędrcy oraz magowie, osoby, które poświęciły swe życie poszukiwaniu u zdobywaniu wiedzy, chętnie dzielą się uzyskanymi wiadomościami, rozpraszając "mroki niewiedzy"

Oweodd "Płomienny"

Część z nich fanatycy, którzy wierzą, iż zbawienia można dostąpić tylko poprzez ogień. Wszystkie swoje działanie podporządkowują wywoływaniu jak największych pożarów, inni to ci, którzy podążając drogą magii, umiłowali sobie szczególnie moc kształtującą oraz pochodzącą od ognia.

Oweodd "Słoneczny"

Osoby, które poświęcają się walce z nieumarłymi, to głównie oni zajmują się zakładaniem nowych kapliczek oraz ich ochroną.

Wygląd

Wyznawcy Oweodda, chcący zaakcentować w ubiorze swą wiarę, przywdziewają szaty koloru czerwonego, pomarańczowego lub złotego (dowolna kombinacja tych kolorów), zaś swe pancerze barwią na kolor ciemnoszary, przypominający popiół. Odzienie bywa zdobione haftami na wzór płomieni lub słońca.
Tarcze ozdabiają symbolami słońca, ognia lub płonącego oręża.

Ulubione ofiary

Oweodd "Oświecony"

pozyskanie nowej wiedzy, odkrycie, stworzenie nowego dzieła naukowego

Oweodd "Płomienny"

wywołanie pożaru, powodującego w konsekwencji śmierć niewinnych istot i duże straty materialne. Lecz przecież - jak argumentują kapłani - ogień to ogromna siła, zupełnie niezależna od woli człowieka, będącego jedynie wykonawcą woli Oweodda. Do ich grona często należą magowie używający magii ognia.

Oweodd "Słoneczny"

założenie nowego miejsca kultu, poświęcenie nowej kapliczki, ale również pokonanie nieumarłych i odprawienie rytuału oczyszczenia w miejscy zwycięskiej walki.

Czas darowania

Raz na pełen cykl faz księżyca, najczęściej podczas nowiu, kiedy to jest on ledwie widoczny, a noce są ciemne, wyznawcy Boga Ognia składają mu ofiarę.Święte miejsca

Święte miejsca

Miejsca kultu Oweodda znajdują się zazwyczaj w bardzo gorących miejscach – na pustyniach lub w pobliżu wulkanów. Odwiedzają je wszyscy kapłani Pana Ognia, bez względu na przynależność do konkretnego zakonu. Mimo, że rywalizują ze sobą, nie staną nigdy do walki przeciw sobie - gdy dwóch podróżujących kapłanów Oweodda spotka się w jednej świątyni, będą się odnosili do siebie przyjaźnie. Po wspólnej modlitwie, gdy tylko opuszczą święte miejsce, stają się sobie zupełnie obcymi i bez pożegnania odchodzą - każdy w inną stronę.

Święta i obrzędy

Błogosławieństwo

Częstym pożegnaniem pośród wyznawców Oweodda jest zwrot: "Niech Pan Światła oświetla twą drogę i rozgoni cienie. Niech cię napełni swym ogniem, abyś wytrwał nadchodzące trudy."

Użycie zwoju wskrzeszenia

Wyznawca unosi zwój. Zaczyna szeptem wypowiadać słowa modlitwy do Pana Ognia - Oweodda. Karta trzymana w dłoni zaczyna jarzyć się czerwonym światłem. Cicha modlitwa dobiega końca. Czerwona poświata przygasa… by po chwil wybuchnąć na nowo i zając ogniem cały pergamin. Jego zwęglone fragmenty opadają na martwe ciało, rozsypując się w proch przy kontakcie ze skórą. Leżącym ciałem rzuca nagle, zgina się ono w pół… To pierwszy haust powietrza. Chwała Oweoddowi!

Towarzysze

Chowańce

Ze względu na charakter bóstwa, oraz jego główny atrybut zewnętrzny, jakim jest Ogień, wyznawcy wiążą się magiczną więzią głównie z Piekielnymi Ogarami, Impami, Mefitami Ognia oraz Pseudosmokami.

Istoty wzywane

O ile początkującemu wyznawcy jest z reguły obojętne, jaką istotę wzywa, o tyle bardziej religijni członkowie kościoła poruszają się wyłącznie w towarzystwie Żywiołaków Ognia. Nigdy nie pozwalają sobie na dłuższą podróż z innym żywiołakiem, a już karygodne jest korzystanie z żywiołaka wody - jego wezwanie jest dopuszczalne jedynie pod czas walki, i tylko na czas jej trwania - po skończonej, taki żywiołak musi zostać natychmiast odesłany.

Nieumarli

Wyznawcy Oweodda nie powołują na swe usługi nieumarłych. Jako istoty mroku, nocy, nieumarli są zwalczani przez sługi Pana Ognia. Czasem zdarza się jednak, że sprytny oweodzista przejmie kontrolę nad powołanym przez kogoś/coś nieumarłym i wykorzysta go do walki z innymi nieumarłymi.
"Ogień próbuj zwalczać ogniem" - śmieją się pod nosem patrząc, jak wrogowie mordują sie nawzajem.

Zmiany merytoryczne

  • połączenie 2 tekstów - o Bogu i jego kościele
  • wykasowanie nieaktualnych informacji
  • wykasowanie informacji wskazujących na skrajny Lodoro-centryzm
  • poprawki stylistyczne, wykasowanie powtarzających się informacji
  • ustalenie dopełniacza od słowa Oweodd na: Oweodda - nie Oweodd'a <- nie ma sensu dodawać apostrofy tylko po to, żeby był