FANDOM


stworzone przez Tasardura

umożliwiają klasom czarującym walkę magiczną po wyczerpaniu się czarów. W naszej ocenie magowie walczący wręcz nie pasują do klimatu klasy czarodzieja i czarownika. Najczęściej można na nie natrafić w skrzyniach znalezionych za pomocą map skarbów.

Laska Mrozu Kryształowej Panny

 • Wymagany poziom: 3
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 1k6 + poziom maga + talent magiczny w wywołaniu (2-6) od zimna
przy trafieniu krytycznym pokrywa wroga warstwą lodu (spowolnienie ruchu na 3 rundy)
25% na zmniejszenie szybkości ruchu maga o 1% (kumulatywnie), efekt znika dopiero po odpoczynku
 • Właściwości:
Odporność na obrażenia: Zimno Odporność 10 / -
Ograniczenia używania: grupa charakterów: Neutralny
Ograniczenia używania: grupa charakterów: Praworządny
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Podatność na obrażenia: Ogień 50% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Sieczne 25% podatności na obrażenia
Pogorszenie KP: Modyfikator do KP za odbicie -2
Premia do obrażeń: Zimno 1 pkt. obrażeń
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień
Światło Przyćmione (5m) Niebieski

Mniejsza Laska Chaosu

 • Wymagany poziom: 9
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
różdżka cudów; różne losowe efekty; m.in przemiana wroga w jakieś zwierze, stworzenie cuchnącej chmury lub pnączy, wywołanie motyli, migoczące barwy, przyzwanie szczura itd.)
 • Właściwości:
Ograniczenia używania: grupa charakterów: Chaotyczny
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Podatność na obrażenia: Magiczne 50% podatności na obrażenia
Pogorszenie KP: Modyfikator do KP za odbicie -3
Rzucanie zaklęcia: Różdżka Cudów Nieograniczone użycia/dzień
Światło Słabe (10m) Niebieski

Laska Ziemi Miradira

 • Wymagany poziom: 15
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 1k20 + poziom maga + talent magiczny w wywołaniu (2-6) obrażeń obuchowych
przy trafieniu krytycznym pokrywa paraliżuje warstwą skały (2 rundy)
50% na jeden z negatywnych efektów względem posiadacza: zmniejszenie rzutu obronnego o 1 (refleks, siła woli lub wytrwałość), zmniejszenie klasy pancerza o 1, zmniejszenie szybkości ruchu o 3% (kumulatywnie, znikają dopiero po odpoczynku)
 • Właściwości:
Niewrażliwość: Określony czar Ciało w Kamień
Niewrażliwość: Określony czar Oddech, Skamienienie
Niewrażliwość: Określony czar Spojrzenie, Skamienienie
Obniżenie współczynnika: Zręczność -2
Ograniczenia używania: grupa charakterów: Praworządny
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Podatność na obrażenia: Kwas 90% podatności na obrażenia
Pogorszenie rzutów obronnych: Śmierć -4
Pogorszenie rzutów obronnych: Określone: Refleks -4
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień

Laska Ognia Aiolosa

 • Laska Ognia Aiolosa
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 4k6 + poziom maga + talent magiczny w wywołaniu (2-6) od ognia
przy trafieniu krytycznym podpala wroga zadając mu 1/2 obrażeń od ataku co rundę (przez 5 rund)
37,5% na jeden z negatywnych efektów względem posiadacza: zmniejszenie rzutu obronnego o 1 (refleks, lub wytrwałość), zmniejszenie odporności lub dodanie podatności na zimno 5%, negatywne efekty znikają dopiero po odpoczynku)
 • Właściwości:
Odporność na obrażenia: Ogień Odporność 10 / -
Odporność na zaklęcia 20
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Ograniczenie używania: określony charakter: Chaotyczny Dobry
Ograniczenie używania: określony charakter: Chaotyczny Neutralny
Ograniczenie używania: określony charakter: Neutralny Dobry
Ograniczenie używania: określony charakter: Prawdziwie Neutralny
Ograniczenie używania: określony charakter: Praworządny Dobry
Ograniczenie używania: określony charakter: Praworządny Neutralny
Podatność na obrażenia: Obuchowe 50% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Zimno 75% podatności na obrażenia
Pogorszenie rzutów obronnych: Określone: Siła woli -5
Premia do obrażeń: Ogień 1k6 pkt. obrażeń
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień
Światło Słabe (10m) Czerwony

Laska z Kości

 • Wymagany poziom: 21
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 1k10 + poziom maga + poziom bladego mistrza + talent magiczny w nekromancji (2-6) od negatywnej energii
przy trafieniu krytycznym obniża siłę wroga o 1k4 punktów
LECZY nieumarłych odnawiając im 1/2 wartości obrażeń ataku
37,5% na jeden z negatywnych efektów względem posiadacza: zmniejszenie rzutu obronnego o 1 (siła woli lub wytrwałość), zadanie obrażeń 1k4 od boskiej energii (zbyt głęboki wgląd do królestwa Malada), negatywne efekty znikają dopiero po odpoczynku)
 • Właściwości:
Obniżenie współczynnika: Charyzma -2
Obniżenie współczynnika: Kondycja -2
Odporność na zaklęcia 20
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Ograniczenie używania: określony charakter: Chaotyczny Neutralny
Ograniczenie używania: określony charakter: Chaotyczny Zły
Ograniczenie używania: określony charakter: Neutralny Zły
Ograniczenie używania: określony charakter: Prawdziwie Neutralny
Ograniczenie używania: określony charakter: Praworządny Neutralny
Ograniczenie używania: określony charakter: Praworządny Zły
Podatność na obrażenia: Kłute 5% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Obuchowe 5% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Pozytywna energia 50% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Sieczne 5% podatności na obrażenia
Pogorszenie modyfikatora umiejętności: Perswazja -7
Pogorszenie rzutów obronnych: Umysłowy -5
Premia do obrażeń: Negatywna energia 1k6 pkt. obrażeń
Premia do umiejętności: Zastraszanie 3
Regeneracja: wampiryczna 2
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień

Laska Burzy Tantura

 • Laska Burzy Tantura
 • Wymagany poziom: 26
UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 2d20 + poziom maga + talent magiczny w wywołaniu (2-6) od elektryczności
przy trafieniu krytycznym ogłusza wroga (3 rundy)
10% na oślepienie maga na 3 rundy
 • Właściwości:
Odporność na obrażenia: Elektryczność Odporność 20 / -
Odporność na zaklęcia 26
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Podatność na obrażenia: Obuchowe 50% podatności na obrażenia
Premia do ataku przeciwko rasie: Smok 9
Premia do KP względem grupy rasowej: Smok 9
Premia do obrażeń: Dźwięk 2 pkt. obrażeń
Premia do obrażeń: Elektryczność 1k4 pkt. obrażeń
Premia do obrażeń przeciwko rasie: Smok 2k8 obrażeń Elektryczność
Premia do Rzutu Obronnego: Elektryczność 6
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Reptillion 5
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Smok 5
Regeneracja 1
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień
Światło Słabe (10m) Fioletowy

Laska Czarownika Krwi

 • Wymagany poziom: 26
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 1d10 + poziom maga + poziom zranienia (im bardziej ranny mag tym mocniejsze zadane obrażenia)
przy każdym ataku kostur rani właściciela zadając mu 10% zadanych obrażeń
 • Właściwości:
Obniżenie współczynnika: Kondycja -4
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Po trafieniu: Okaleczenie ST=26
Podatność na obrażenia: Kłute 50% podatności na obrażenia
Pogorszenie KP: Modyfikator do KP za odbicie -5
Pogorszenie rzutów obronnych: Określone: Wytrwałość -3
Premia do obrażeń: Magiczne 1k6 pkt. obrażeń
Premia do Rzutu Obronnego: Choroba 7
Premia do Rzutu Obronnego: Negatywna energia 7
Premia do Rzutu Obronnego: Trucizna 7
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Fey 5
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Magiczna bestia 4
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Pozasferowiec 3
Premia za ulepszenie przeciwko grupie rasowej: Zwierzę 3
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień
Widzenie w ciemności

Laska Chaosu

 • Wymagany poziom: 27
 • UNIKALNA MOC (raz na rundę)
atak dystansowy przez dotknięcie; 1d20 + poziom maga + talent magiczny w przywoływaniu [sprowadzaniu] (2-6) połowa obrażeń od negatywnej energii i połowa od pozytywnej
przy trafieniu krytycznym występuje manifestacja chaosu: 25% na manifestację fioletową, która zmienia typ obrażeń ataku na magiczne i dodaje mnożnik obrażeń (1k4); 25% na manifestację zieloną, która zadaje połowę normalnych obrań od kwasu co rundę, przez 10 rund; 25% na manifestację wielobarwną manifestację, zadaje 3 typy obrażeń co rundę: kolejno: ogień, zimno i elektryczność, 25% na żółtą manifestację chaosu, która zadaje przez 10 rund co rundę 1k20 obrażeń od boskiej energii raniąc maga
 • Właściwości:
Obniżenie współczynnika: Mądrość -4
Odporność na zaklęcia 32
Ograniczenia używania: grupa charakterów: Chaotyczny
Ograniczenie używania: klasa: Czarodziej
Ograniczenie używania: klasa: Czarownik
Podatność na obrażenia: Boski 100% podatności na obrażenia
Podatność na obrażenia: Magiczne 50% podatności na obrażenia
Pogorszenie KP: Modyfikator do KP za odbicie -5
Premia do ataku przeciwko określonemu charakterowi: Prawdziwie Neutralny 11
Premia do ataku przeciwko określonemu charakterowi: Praworządny Dobry 11
Premia do ataku przeciwko określonemu charakterowi: Praworządny Neutralny 11
Premia do KP przeciwko określonym charakterom: Praworządny Dobry 5
Premia do KP przeciwko określonym charakterom: Praworządny Neutralny 5
Premia do KP przeciwko określonym charakterom: Praworządny Zły 5
Premia do obrażeń: Negatywna energia 1 pkt. obrażeń
Premia do obrażeń: Pozytywna energia 1 pkt. obrażeń
Rzucanie zaklęcia: Użycie przedmiotu (daleki zasięg) Nieograniczone użycia/dzień
Światło Słabe (10m) Pomarańczowy

Avarrath

 • Odskok i ulepszony odskok oraz odporność magiczna celu mają wpływ na zmniejszenie obrażeń przeciwko magicznym atakom kostura