FANDOM


Klanachad Białych MarchiiEdit

Informacje podstawoweEdit

Nortland Nortcliff

Odmiana nazw:

 • Nordowie, Nortlanderzy
 • Nord, Nordka, Nortlander, NortlanderkaZnaczenie nazwy:

 • "Zmarzły Trzon", jako środek skorupy gargantuicznego żółwia, najwyższy szczytLudzkie podrasy:

 • Mrozu, rzadziej Chłodu, bardzo rzadko Świata

Odmiana nazw:

 • Nordowie, Nortcliffijczycy
 • Nord, Nordka, Nortcliffijczyk, NortcliffijkaZnaczenie nazwy:

 • "Zmarzła Grań", skuty lodem skraj skorupy gargantuicznego żółwiaLudzkie podrasy:

 • Mrozu i Chłodu, rzadko Świata
Język: Nordycki

Imiona i nazwy Klanów ludzi z Nortland i Nortcliff:

Northlandinortcliff
Edit

 • Generator imion i nazwisk,opcje generatora: Celtic Name;
 • Przykładowe imiona męskie i nazwy Klanów: Thorleif Saxason, Vikingr Gislson, Egill Berle-Karason, Asrodr Isolfrson, Skorri Brynjolfson, Bild Broddson, Hordr Sotason, Hergeir Skollason, Solvi Styrson, Skrauti Samrson
 • Przykładowe imiona kobiece i nazwy Klanów: Disa Egildottir
  Bryngeror Godfriddottir, Astri Karlsefnadottir, Ragnheior Herjolfdottir, Ketilrior Gudthormrdottir, Berit Atladottir, Saeuor Svartrdottir, Johanna Thorgnyrdottir, Dagmar Stefnirdottir, Alfeior HildirdottirHerb lub chorągiew:

 • każdy Klan ma swoje barwy tarcz

PolitykaEdit

Ustrój - Klanachad - zdecentralizowane rządy klanów:

 • dziesiątki Klanów (liczba waha się, ale jest ich około setki) walczących między sobą o ziemie (zarówno Nortland i Nortcliff), które w czasie zimy jednoczą się, a gdy część Międzymorza (Północno-zachodnia część Morza Urodzaju) skuje kra lodowa, wyprawiają się na wyprawy łupieżcze aż po wybrzeża Ziemi Fareńskiej. Nortcliffijczycy czynią to rzadziej, jeśli już, to pod barwami Nortlandu.
 • na czele każdego Klanu stoi Jarl (bywa, że jest on Grododzierżcą, acz nie zawsze - największe grody zamieszkuje po kilka do kilkunastu klanów, Grododzierżca jest jeden), władza ta jest dziedziczna, ale można też zostac Jarlem wyzywając panującego władcę na pojedynek i wygrywając. Jeśli wyzywający przegra, nigdy nie trafi do Domu Bogów.
 • Ziemie Paktu, to tereny, które rządzone są w zgodzie, ziemie o które Klany nie rywalizują, rząd nad nimi pełni Rada Jarlów.
 • Rada Jarlów składa się z 12 Jarlów (zazwyczaj Grododzierżców), sześciu z Nortlandu i 6 z Nortcliff. Polityka z innymi państwami jest prowadzona przez wybranego spośród dwunastu Jarla, ten jednak liczy się ze zdaniem Rady Jarlów oraz Czeredy Szamanów.
 • podział na Nortland i Nortcliff wynika z różnic kulturowych, granica między państwami jest jednak dość płynna i otwarta. Barbarzyńcy z północy, jakimi niewątpliwie są Nordowie, wykorzystują ten podział, by jako Nortland łupić ziemie innych państw, a jednocześnie prowadzić z nimi handel i dyplomację jako Nortcliff.
 • Czereda Szamanów - 6 szamanów, których rolą jest doradzać, wieszczyć, delegować szamanów na wyprawy łupieżcze. Każdy Klan ma swego szamana, albo nawet kilku. Skład Czeredy ustala się za pomocą wieszczeń i bożych znaków.
 • walka wewnątrz społeczeństwa jest rzeczą naturalną, wręcz tradycyjną. Klany walczą ze sobą o pozycję, wpływy, zasoby - jednako walka między sobą nie jest bezmyślnym wyżynaniem się, służy utrzymaniu zdolności bojowych. Jeśli na skutek walk między klanami zginie zbyt wielu wojów, wówczas Rada Jarlów ogłasza Pakt. Podobnie ma to miejscew obliczu zagrożenia, albo za radą Czeredy Szamanów.
 • trudne warunki życia determinują kulturę, w której honorem jest zapewnienie bytu rodzinie i Klanowi, bez znaczenia jakim sposobem uda się to uzyskać.
 • prawa ustalane przez Jarlów działają lokalnie, łączy je wspólna tradycja i zakorzenienie w religii. Jeśli w danym grodzie jest kilka klanów, prawa ustala Grodorżca, którym jest Jarl najsilniejszego klanu.
 • niewolnictwo - jest częścią kultury, niewolnicy stanowią nikły odsetek społeczeństwa (około 2% populacji)

Stosunki z innymi państwami

 • Nortland i Nortcliff postrzegane są jako oddzielne państwowości przez inne nacje Gorliwego Lądu. Nortland nie prowadzi handlu i dyplomacji z żadną nacją, stosunki i wymiana kupiecka Nortcliff przedstawione są poniżej.
 • Cesarstwo Torrath - podczas kiedy Nortlandowie z umiłowaniem napadają na urodzajne tereny Ziemi Fareńskiej, Nortcliff prowadzi handel z Cesarstwem. Dla Torrath stosunki dyplomatyczne z Nordami są nieprzewidywalne, Nortcliffijczycy są przekonani, że celem dyplomacji Cesarstwa jest pogorszenie relacji Nordów z Perionem.
 • Królestwo Perionu - pomimo napięć na granicy z Rokanem i Varlandia, Nortcliff utrzymuje poprawne stosunki dyplomatyczne z Perionem. W zamian za zaprzestanie grabieży ziem Królestwa Perionu, Nordowie zakupują tanio nadwyżki żywności wyprodukowanej w Varlandii. Układ taki jest podwójnie korzystny dla Nordów, którzy basen Morza Urodzaju dzielą z piratami, im zostawiając północną jego część (w tym wybrzeże Varlandii).
 • Królestwo Dumnego Gryfa - lata handlu, pokoju i wspólnej walki z bestiami przeplatają się z latami walk i grabiezczych napaści Nordów na ziemie Królestwa Dumnego Gryfa. Nortcliffijczycy mają przewagę na morzu, oraz broniąc się na swoich ziemiach, co pozwala im lekceważyć potęzną armię Gryfa, ale nieprzystosowaną do walki na siarczyście mroźnych terenach Nortlandu.
 • Piraci Morza Urodzaju - Nortcliffijczycy dzielą z Piratami basen Morza Urodzaju, w okresie zimy południowa część morza przypada Nordom.
 • Wezyrat Khaar - brak stosunków dyplomatycznych i handlowych
 • Vurmn - brak stosunków dyplomatycznych i handlowych
 • Laudremia - brak stosunków dyplomatycznych i handlowych
 • Archipelag Wschodnich Mórz - brak stosunków dyplomatycznych i handlowych

ReligiaEdit

 • Nordowie są prymitywną i barbarzyńską nacją, postrzeganie Bogów jest zdeterminowane przez kulture i tradycje wynikające z życia w skrajnie nieprzyjaznych warunkach (mroźny klimat, mało urodzajne ziemie, bestie atakujące osady), gdzie przetrwanie odgrywa nadrzędną rolę. Kulty Bogów odbiegają od kościołów Bóstw zorganizowanych w cywilizowanych krainach. Bóstwa te tutaj czcone są inaczej, niż na reszcie Gorliwego Lądu (Świecie Studni Dusz).
 • Szamani, od strony technicznej, to postaci o klasach druida, czarownika albo kapłana. Oddają oni (dotyczy to wszystkich Nordów) jednakową cześć Shyvaa'i, Rimyrowi, Calyril i Purilowi, w mniejszym stopniu czczą Fradoca i Frinne oraz kilkunastu pomniejszych bożków. Szamani zwani są też Czyniącymi. 6 najpotężniejszych stanowi Czeredę Szamanów.
 • kapłani swe moce czerpią od Bóstw, pomimo że oddają cześć jednocześnie wielu Bogom.
 • zorganizowane kościoły poszczególnych Bóstw nie sięgają na tereny Klanachadu Białych Marchii, stąd brak kształconych przez kościoły kapłanów oraz odmienne (bardziej dopasowane do tradycji Nordów) postrzeganie Bogów, niż w cywilizowanym Świecie. Znane są przypadki kapłanów Shyvaa'i, czy Rimyra, którzy wyprawiali się nawracać (czy to z Perionu, czy to z Vestlandu) - przez Nortcliffijczyków byli oni wyśmiewani, a przez Nortlanderów brutalnie mordowani, jako fałszywi piewcy Bogów i bluźniercy.
 • Shyvaa - Matka Mórz i Wiatrów, której składają dary gdy wyprawiają się na wodzy Międzymorza (Morze Urodzaju), jako opiekunkę ogniska domowego i łaskawą Boginię. Ich sposób życia nie jest całkowicie pochwalany przez Bóstwo, acz Shyvaa kocha swe dzieci z Północy mimo tego, ponieważ oddają jej cześć z wielką gorliwością, niespotykaną wśród innych ludów.
 • Rimyr - Ojciec Ziemi i Wojny, tutaj też łupieżczej. Patron honoru, którym jest wygrana, bez względu na sposób. Tu tradycyjnie rozumiany honor zastąpiony został wygraną i przetrwaniem, to społeczeństwo dalekie jest od konwenansów honorowej walki, bo ważniejsze jest przetrwanie, któro daje chlubę. Podobnie jak Shyvaa, Rimyr błogosławi Nordom z uwagi na ich gorliwą wiarę.
 • Calyril - Słoneczny Strumień, kojarzona z deszczem, urodzajem.
 • Puril - Brat Wiatru. Kojarzony z wiatrem, który wypełnia żagle łodzi podczas wypraw łupieżczych oraz z muzyką.
 • Inni Bogowie wyznawani przez Nordów, z mniejszą gorliwością, Bóstwa te nie darują swych mocy Szamanom Nordów: Torm (Wszechojciec), Uronia (Rozjemczyni), Frinna (Dawczyni Młodości), Fradoc (Prowokator), Oweodd (Pan Ognia), Malad (Bezlitosny)
 • Lokalne kulty - kilkunastu pomniejszych bożków, którzy nie są znani w innych krainach.

KulturaEdit

Nordowie (Nortlandczycy i Nortclifijczycy)
 • kultura łowiecka, silne tradycje klanowe i obrzędowe. Klany zrzeszają od kilkuset do kilku tysięcy członków
 • wystepuje specyficzna odmiana szamanizmu. Najpotęzniejsi z szamanów, zwani są Zbierającymi Zamieć, mają władzę nad pogodą, potrafią wywołać burzę śnieżną, czy zmrozić wodę w lód na rzece a nawet morzu, jak i łamać krę lodową. Większość z nich potrafi uleczać, rzucać klątwy, czy wieszczyć. Są wróżbitami, doradcami, sporządzają amulety uroków, błogosławią klanom przed walkami. Zbierający Zamieć występują tylko w Nortland i Nortcliff. Technicznie mówimy tutaj o postaciach o klasie druida, kapłana lub czarownika.
 • tradycja zawarta w podaniach słownych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie
 • honor nie jest postrzegany jako akt sam w sobie, honorem dla nich jest wygrana z przeciwnikiem, zapewnienie bytu rodzinie i klanowi oraz przetrwanie. W oczach innych nacji nie są honorowi, a bezwzględni.
 • piśmiennictwo ogranicza się do kilkudziesięciu znaków, nie ma wśród Nordów uczonych, a jedynie szamani pełniący role mędrców i doradców
 • poszczególne grody zamieszkuje po kilka do kilkunastu klanów
 • kopalnie i ziemie zawierające żadkie surowce, lub wyjątkowo urodzajne ziemie, są objęte Paktem, a urobek z nich jest dzielony wedle siły klanów, część jest przeznaczana na handel zagraniczny. O przydziale decyduje Rada Jarlów
 • rola kobiet nie jest marginalizowana, jeśli są dobrymi wojowniczkami i mają taką wolę, mają prawo wyprawić się po łup. Niewiasty otoczone są wielką czcią, co jest mocno zakorzenione w tradycjach Nordów, wynika z ciężkich warunków życia i wielkiej wagi przywiązywanej do roli kobiet. Kobiety mogą być Szamanami oraz Jarlami, nie wolno im jedynie brać udziału w bratobójczych walkach.
Nortlandczycy Nortcliffijczycy
 • ważną częścią ich tradycji jest kanibalizm
 • charakter ludności głównie zły i neutralny, rzadko praworządny i dobry
 • są nieprzewidywalni i bywają bezmyślnie brutalni
 • bardzo żadko i niechętnie opuszczają Północ (poza wyprawami łupieżczymi), zazwyczaj jeśli zostają wygnani
 • nienawidzą innych nacji, jeśli się z kimś ugadują, zazwyczaj czynią to z powodu braku jakiegokolwiek innego wyjścia, polegać na nich jest szaleństwem
 • sztuka nie jest w ich zainteresowaniu
 • niewolnicy pod ich jarzmem są wykorzystywani do granic możliwości, żywot zniewolonego w Nortlandzie trwa około pół roku - od momentu pojmania podczas wyprawy łupieżcze do chwili wynieszczenia organizmu podczas pracy w kopalni, bywa że kończą w roli pożywienia
 • niewolnicy są własnością poszczególnych Jarlów - tylko monarchowie mogą posiadać zniewolonych
 • niemal każdy spór rozwiązują siłą
 • kanibalizm jest zabroniony
 • charakter ludności o pełnym przekroju, zazwyczaj neutralny
 • nie są aż tak nieprzewidywalni jak Nortlandczycy
 • można wśród nich znaleźć wielu awanturników, którzy postanowili wędrować po Świecie
 • do przedstawicieli innych nacji podchodzą z dystansem, ale jeśli zaskarbić sobie ich zaufanie, to można na nich polegać bezwzględnie
 • lubują się w dawnych pieśniach nordyckich, w rzeźbie, cenią sobie biżuterie
 • niewolnicy są traktowani z troską, z jaką nortcliffijczycy traktują zwierzęta hodowlane, jeśli któryś z nich wyda się przydatny może zostać oswobodzony, zdarzają się śluby z nawróconymi niewolnicami, a nawet niewolnikami
 • niewolnicy stanowią własność poszczególnych Nordów - każdy Nortcliffijczyk może posiadać niewolnika
 • spory rozwiązują wedle praw i tradycji, niekiedy siłą, innym razem nakazując zadośćuczynienie
Przedstawione powyzej różnice stanowią dwa najbardziej odmienne stanowiska, pomiędzy nimi znajdują się stany pośrednie, im bliżej granicy z Varlandią i Rokanem, tym bardziej Nordów cechuje prawa kolumna (nortcliffijska), im blizej na zachód i wyżej na Srebrnych Szczytach, tym bliżej Nordom do cech opisanych w kolumnie lewej (nortlandzkiej).
Rasa niemal 100% to ludzie, wśród niewolników zdarzają się przedstawiciele innych ras
Kasty społeczne liczebność w społeczeństwie, ujęcie obrazu danej kasty
Wszystkie około 60 tyś. mieszkańców, około 1/3 skupiona w 10 wielkich grodach, pozostali zamieszkują dziesiątki mniejszych grodów i setki przeysiółków.
Uprzywilejowani

około 1% społeczeństwa (wśród których najwyżej znajdują się Grododzierżcy i Szamani Shyvaa'i zasiadający w Radzie Szamanów. Niżej są Władcy pomniejszych Klanów i Szamani spoza Rady. Zaraz za nimi uznani wojowie i osoby, które wsławiły się czym.

Uprzywilejowani żyją niewiele lepiej. Grododzierżcy i pozostali władcy nie wyręczają się nikim, stają na bitwie o własnych nogach, jak każdy Nord.

Cieszą się szacunkiem wypracowanym przez czyny, a nie odziedziczoną pozycję.

Pozostali różnice w bogactwie są znikome, nie ma podziału na kasty, nawet ci, którzy są wyżej w drabinie społecznej, żyją jak pozostali, żebractwo nie istnieje, ponieważ wszyscy Nordowie są skupieni wokół Klanów, w których każdy dba o każdego
Niewolnicy około 2% populacji, inny stosunek do niewolnych w różnych częściach Klanachadu, też inne prawa w obrębie poszczególnych grodów i klanów, niewolnictwo jako zjawisko powsze

Historia

 • nawet Nordowie nie wiedzą kiedy powstały ich grody, powszechnie uważa się, że są oni jedną z pierwszych grup, jakie pojawiły się na Gorliwym Lądzie, jednak otoczenie, w którym żyją nigdy nie pozwoliło im rozwinąć technologii, czy nawet umiarkowanego piśmiennictwa
Technologia:
 • na bardzo niskim poziomie patrząć ogólnie, acz posiadają najlepsze na świecie odzienia chroniące przed zimnem, wykonywane z kunsztem, którego nikt inny nie potrafi nawet podrobić
 • bardzo powolny rozwój, niemal nie występuje
 • Wypracowali własne procesy kucia broni, którymi nie dzielą się z innymi nacjami, ich wyroby są iście skuteczne, acz tworzone pod nich samych, często dla przedstawicieli innych nacji są trudne w obyciu z uwagi na ciężar, wielkość, czy rozłożenie środka cięzkości
Edukacja:
 • dzieci są uczone przetrwania i walki, rodzina i Klan przekazują tradycje i nauki pozwalające przeżyć w mroźnych krainach
 • w swych podaniach o przeszłości nie ma obrazu obiektwynej historii, a raczej są to bajania
 • wśród innych nacji uchodzą za zacofanych dzikusów i tacy też są - prymitywni, bezwzględnie dążacy do przetrwania oraz walki, którą często prowokują w sposób mało przemyślny
Przyswajanie wynalazków i tradycji innych kultur:
 • nie są wcale zainteresowani osiągnięciami technologicznymi i obrzędami innych nacji, wyjątkiem jest zainteresowanie brońmi - jeśli jakieś ostrze przypadnie im do gustu, będą próbować stworzyć podobne, dodatkowo zmodyfikowane na ich modłę
Magia:
 • szamańska, niekiedy arkanizm czarowników i bardów
 • magię czynioną przez szamanów uznają za część ich tradycji. Niekiedy zaklinaczy uznają za szamanów, bywa że i bardów, nie mają podstaw by rozróżniać magię szamanów od tej zaklinaczy, jeśli rozróżniają to poszczególnych "szamanów", że ten sie umie zmienić w wilka, a tamten tylko szkodzy czyni podpalając ciągle coś
 • obca jest im profesja czarodzieja
Armia:
 • około 30 tyś - każdy mąż zdolny unieść miecz i tarczę jest członkiem armii swego Klanu a tym samym wojakiem Nortlandu
 • gównie są to topornicy i miecznicy, rzadziej łowcy czy skaldowie oraz szamani
 • na Zimowym Trzonie są niepokonani, a i żadna nacja nie rości sobie praw do ziemi, które tylko cudem udaje się utrzymac Nordom w posiadaniu, obronić przed setkami wszelkiej maści potworów
 • elitarne jednostki: Siepacz Lodowego Trzonu, Skald

EkonomiaEdit

Przemysł:

 • kopalnie: węgla, złota, adamantytu i żelaza
 • huta w największym grodzie
 • jeden młyn na południu Nortlandu, sami nie uprawiają zbórz, czasem zakupują jedynie
 • każde gospodatstwo domowe jest jednocześnie niewielką manufakturą
 • przemysł: drwa, skór, ryb

Powszechne profesje: myśliwi, wojowie, rybacy, drwale i cieśle, skórnicy

Rzadziej uprawiane zawody: górnicy, łucarze, kowale i zbrojmistrze, kupcy

Szczególne zawody dla tej nacji:
Czyniący (Szamani i Kapłani) ~100
Siepacze Lodowego Trzonu ~100, elitarni wojownicy, uzbrojeni w oręż o unialnych właściwościach, nie wolno im brać udziały w walkach między Klanami, ich rolą jest obrona ziem
Skaldowie

~50, zajmują się zagrzewaniem do walki podczas wypraw, podczas rejsów wybijają rytm na bębnach, gdy trzeba wiosłować, przekazują też podania i legendy, raczą pieśniami i bajaniami, opowieściami o wyprawach łupieżczych

Dobra:

wytwarzane

zbywane

skupowane

 • węgiel, żelazo, adamantyt, złoto
 • skóry zwierzęce, wyroby skórzane, skórznie
 • dziczyzna
 • łuki, oręż
 • gorzałka
 • ryby
 • wyroby skórzane
 • złoto
 • gorzałka
 • żywność uprawna
 • monety (sami ich nie biją, jako waluty używają też: gródek złota, bursztynu, sakieweczek z solą)
 • sukna
 • Słyną z najlepszego na Gorliwym Lądzie odzienia chroniącego przed chłodem, pogłoski mówią, że ichni Szamani błogosłąwią zwierzęta w jakowych rytuałach, by te w przyszłości dawały skóry o niespotykanych, nigdzie indziej, właściwościach
 • Handlują jedynie z Nortcliff, Ci skupione towary sprzedają innym nacjom ze swoim narzutem cenowym. Nortlandczycy nie mają wyjścia bowiem, inne nacje nie handlują z nimi i nie prowadzą rozmów politycznych, z powodu ich łupieżczych wypraw mieszkańców Zmarzłego Trzonu, na ich tereny